İLAN

T.C. KUŞADASI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 174 VE 175 İNCİ MADDELERİ GEREĞİ
ALACAKLILARA ÇAĞRI İLANI (BÖLÜNEN)

Ticaret Sicil No : 7835
Mersis Numarası : 0031056008100026
Ticaret Unvanı : Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticari Adresi : Değirmendere Mah.840 Sokak No:2/1 İç Kapı No:1 Kuşadası-Aydın

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz 16/01/2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde bölünen şirket olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket (Sermaye Şirketi) ile Türk Ticaret Kanunu’nun 159 ila 179 uncu maddelerine istinaden bölünme işlemi gerçekleştirecektir.
Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Değirmendere Mah.840 Sokak No:2/1 İç Kapı No:1 Kuşadası-Aydın adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 174 ve 175 inci maddeleri gereğince ilan olunur.

KUŞADASI TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 7835
Ticaret Unvanı: AKKUŞ MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Değirmendere mah.840 sokak No:2/1 İç Kapı No:1 Kuşadası/AYDIN

Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Kısmi Bölünme işlemine ilişkin alınan 16/01/2024 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları(gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 13/02/2024 tarihinden itibaren Değirmendere mah.840 sokak No:2/1 İç Kapı No:1 Kuşadası/AYDIN adresinde ve şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 171inci maddesi gereğince ilan olunur.

egegazbeton Haberler